Video Bạn Hữu

 

 
Video họp mặt thầy cô Huyến ngày 15-3-2009

 

 

Karaoke nhân hội ngộ Phan Thị Ba

   
12/1/2009 Nghe Thái Thanh với "Ngăn cách" muôn đời
1/6/2008 Hiếm hoi mới được nghe Thành Châu hát
1/6/2008 Phan Văn Hoàng nức nở với "Một mình" đầy tâm trạng
1/6/2008 Nắng Chiều - Ca "lẻ" nhân hội ngộ Phan Thị Ba

 

 
Lữ Vĩ Tâm - Silver Meday Taekwondo - ngày 20 tháng 8 năm 2008

 

Karaoke

   
1/6/2008 Đất phương nam - Ngô Kim Huê
1/6/2008 Giọng ca dĩ vãng - Kiệt - Ngô Kim Huê
1/6/2008 Sao chưa thấy hồi âm 1 - Ngô Kim Huê
1/6/2008 Sao chưa thấy hồi âm 2 - Ngô Kim Huê
1/6/2008 Thoại Ba công chúa - Thái Thanh
1/6/2008 Tình lỡ - Thái Thanh
1/6/2008 Sao chưa thấy hồi âm - Thái Thanh

 

MĐC Tân Niên Nam California  ngày16/2/2008

   
16/2/2008 MĐC Tân Niên Nam California 2008 - Part 1 (53'13")
16/2/2008 MĐC Tân Niên Nam California 2008 - Part 2 (34'10")
16/2/2008 VIDEO: Họp Mặt Tết Mậu Tý - 16 Feb 2008 - MĐC Reunion (1hr 50')

Karaoke

   
23/6/2007 Họp Mặt VR-23-6-07
25/3/2007 Hạ Trắng - Hoàng Phan
25/3/2007 Hòn Vọng Phu - Quang Kiệt
24/3/2007 Diễm Xưa - Hoàng Phan
24/3/2007

Giăng Câu - Kiệt - Trường

5/11/2006 Xóm Đêm - Trần Đức
5/11/2006 Chiếc Lá Cuối Cùng - Trần Trọng Nhân

Nhân - Việt Nam năm 2000

 

Giới thiệu (4' 47")

Tiệc từ giã (2' 54")

Tiệc từ giã (tiếp tục) (5')

Tiệc từ giã (tiếp tục 2 - có Hùng Đinh & Hùng cận) (5')

Tiệc từ giã (tiếp tục 3) (1' 13")

Chúc thượng lộ bình an (0' 42")

Cạn ly (0' 27")

Xỉn quá rồi (0' 29")

Bác nào đây? (0' 07")