Nhạc Không lời Việt Nam


Bao giờ biết tương tư

Cỏ hồng

Đêm Xuân

Diễm xưa

Hạ trắng

Hạnh phúc nơi một con đường

Hẹn hò

Hoài cảm - Guitare

Hoài cảm

Hương xưa

Mắt lệ cho người

Một cõi đi về

Nguyệt cầm

Riêng một góc trời

Tuổi đá buồn - Guitare

Như cánh vạc bay

Tình ca

Thu vàng

Tôi đưa em sang sông

Trả lại em yêu

Tuổi đá buồn