Quỹ & Hình ẢnhTương Trợ MĐC 68-75

* Click hyperlinks for more information

 

Đóng góp chi phí website


 

 

Thu

Chi

Tồn Quỹ

         
Tổng Cộng   $17,423 $17,423 0
         
9/6/2013 Đóng góp tang lễ Thái Cẩm Uyền $2,600 $2.600  
4/4/2013 Tương trợ Thái Cẩm Uyền $2,328 $2,753  
         
  Kết Toán cuối năm 2008 $12,445

$12,070

$425
         
  Gây quỹ 2008 $50  

 

         
1/3/2008 Đóng góp cho chuyến đi của Đức 2008 + (MĐC 68-75: $200) $1,000 $1,200

$375

         
  Kết Toán cuối năm 2007 $11,445 $10,870 $575
         
7/11/2006 Giúp thầy Lắm   $500  
  Gây quỹ 2007 - June $1,075    
  Tặng trẻ em khuỵết tật + Quỹ khuyến học + (Khiêm + Sương + Đức)   $750  
  Gây quỹ 2007 $750    
         
  Kết Toán cuối năm 2006 $9,620 $9,620 $0
         
1/7/2006 Xuất quỹ Tặng em Thúy   $900  
  Gây quỹ 2006 $1,400    
  Đóng góp cho chuyến đi của Đức 2006 $150 $150  
20/1/2006 Xuất quỹ 20/1/2006   $850  
         
  Kết Toán cuối năm 2005 $8,070 $7,720 $350
         
3/11/2005 Gây quỹ tặng Châu $700 $1200  
         
14/7/2005 Gây quỹ 2005 $1,050    
17/5/2005 Tặng quà chị Sương   $200  
         
  Kết Toán cuối năm 2004 $6,320 $6,320 $0

 

 

 

 

 

 

Đóng góp cho chuyến đi của Đức 2005

$400

$400

 

30/12/2004

Xuất quỹ 30/12/2004

 

$500

 

 

Gây quỹ tháng 12/2004

$1,050

 

 

24/8/2004

Gây quỹ TT Thu Cúc + (MĐC 68-75: $200)

$2,40

$440

 

13/7/2004

Xuất quỹ 13/7/2004

 

$950

 

 

Đóng góp đào giếng + (MĐC 68-75: $200)

$150

$350

 

 

Gây quỹ tặng Khiêm

$450

$450

 

 

Gây quỹ tháng 6/2004

$800

 

 

15/02/2004

Thăm thầy Bằng

 

$150

 

09/02/2004

Trần Đức - Tết Giáp Thân ở VN - 2004

 

$780

 

 

Đóng góp cho chuyến đi của Đức - 2004

$780

 

 

06/02/2004

Xe lăn cho cháu Quý

 

$100

 

21/01/2004

Thăm thầy Lương Ngày 30 Tết

 

$100

 

21/01/2004

Thăm thầy Sĩ Ngày 30 Tết

 

$200

 

30/09/2003

Tặng quà Mr Thiều

 

$800

 

 

Gây quỹ tặng Mr Thiều

$600

 

 

24/09/2003

Cước phí gửi Xe lăn cho anh Mến

 

$350

 

 

Gây quỹ tháng 6/2003

$1,100

 

 

11/05/2003

Họp mặt CHS MĐC khóa 68-75 tổ chức

 

$450

 

29/01/2003

Tặng quà tết anh Mến

 

$100

 

22/01/2003

Tặng quà tết thầy Tôn Thất Lương

 

$200

 

 

Gây quỹ năm 2002

$750