Thư Mời

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung học MẠC ÐĨNH CHI

Trân trọng kính mời:


Quý vị Giáo Sư
Quý Anh Chị CHS
Cùng Quý Quyến và Quý Thân Hữu
 
Vui  lòng dành chút thời giờ đến tham dự Ðêm Dạ Tiệc Hội Ngộ được tổ chức vào lúc:
 
6 giờ chiều ngày  thứ Bảy 21 tháng 6 năm 2003 tại:


SEAFOOD KINGDOM RESTAURANT
9802 Katella Ave.
Anaheim,  CA 92804
EAST ROOM
Tel.  (714 ) 636-0398
 

Ðể tiện việc sắp xếp cho Ðêm Dạ Tiệc, xin Quý Vị vui lòng điền vào Phiếu Tham Dự đính kèm, và gửi về  chúng tôi (địa chí  trên Phiếu Tham Dự)  trước ngày 15 tháng 6 năm 2003.
 
Vì chúng tôi  chưa có đầy đủ danh sách của các CHS khắp nơi, xin quý  Anh Chị vui lòng giúp Ban Tổ Chức chuyển Thư Mời này đến quý Anh Chị khác.
 
Ban Tổ Chức thiết tha mong  đợi sự hiện diện của tất cả quý vị Giáo Sư , quý Anh Chị Em CHS cùng quý quyến và thân hữu.  Sự tham dự đông đủ của quý vị sẽ là nguồn khích lệ  lớn lao cho BTC, và cũng là nguồn hạnh phúc của tất  cả  chúng ta  sau bao năm xa cách nơi đất khách quê người.
           
Trân trọng kính mời,
Ban Tổ Chức

Liên lạc: