Thông Tin

1/5/2009 Họp mặt cựu HS MĐC tại DC Thầy Phạm Quang Huyến
22/2/2009 Chuyến đi Chia Sẻ Tình thương 26/1 - 20/2/09 Trần Đức
10/2/2009 Họp Mặt Bắc Cali, Sunday 15 Mar 2009 Nguyễn Hoàn Khải
23/1/2009 Chúc mừng năm mới Thầy Phạm Quang Huyến
1/3/2008 Bác cáo tài chánh về chuyến đi chia sẻ tình thương tháng 1/2008 Trần Đức
1/3/2008 Chuyến đi chia sẻ tình thương tháng 1/2008 Trần Đức
16/2/2007 Báo cáo về chuyến đi chia sẻ tình thương tháng 1/2007 Trần Đức
22/1/2007 Thư Cảm Tạ Đinh Thoại Yến Vương
11/1/2007 Phân Ưu - Đinh Quốc Hùng Nguyễn Quang Tân
12/8/2006 Họp mặt hè MĐC Tăng Ngọc Hồng
12/6/2006 QTT Trần Thị Ngọc Thúy Tăng Ngọc Hồng
4/5/2006 Thầy Tôn Thất Lương Nguyễn Quang Tân
4/2/2006 Chuyến đi chia sẻ Tình Thương Trần Đức
4/5/2005 VN SHEP Brochure Trần Đức
15/4/2005 Tổ chức VN-SHEP Inc. Trần Đức
25/2/2005 Báo cáo v/v Đào Giếng Trần Đức
11/2/2005 Chuyến đi chia sẻ Tình Thương Trần Đức
23/11/2004 Thư của Sr Loan v/v Đào Giếng Trần Đức
22/11/2004 Đào Giếng ở Việt Nam Trần Đức
4/9/2004 Tổng kết QTT - Nguyễn Thị Thu Cúc Tăng Ngọc Hồng
28/8/2004 Báo Cáo v/v Đào Giếng Trần Đức
1/8/2004 Fr Nguyễn Vũ Hải Nguyễn Vũ Hải
29/7/2004 Chuyện người cựu học sinh mù Mạc Đĩnh Chi Nguyễn Thị Thu Cúc
26/7/2004 V/v Đào Giếng ở Cà Mau Trần Đức
11/5/2004 Biên nhận đào 3 giếng ở Cà Mau Lê Minh
23/4/2004 Gây Quỹ Đào Giếng ở Cà Mau - (4/23) Trần Đức
17/4/2004 Thông báo Họp mặt Truyền thống Cựu Học Sinh Mạc Đĩnh Chi Nguyễn Văn Trong
11/4/2004 Happy Easter Phạm  Quang Huyến
25/3/2004 Fw: Đào Giếng Cà Mau Trần Đức
16/3/2004 Đào Giếng cho người nghèo Trần Đức
12/3/2004 Wells for the poor in Cà Mâu-Việt Nam Trần Đức
6/2/2004 Xe lăn cho cháu Quý Trần Đức
6/2/2004 Nhân tài Mạc Đĩnh Chi Phạm  Quang Huyến
6/2/2004 Thầy Trịnh Đại Bằng Lưu Văn Mười
5/2/2004 Used wheel chair cho con chị Hồng Trần Đức
28/1/2004 Ăn Tết Giáp Thân ở Việt Nam (tiếp theo) Trần Đức
28/1/2004 Những tấm lòng vàng và Tết Giáp Thân của  Đức Trần Đức
21/1/2004 Chúc Mừng Năm Mới Phạm  Quang Huyến
19/1/2004 Chúc Mừng Năm Mới Nguyễn Văn Trong
18/1/2004 Chúc Mừng Năm Mới Tăng Ngọc Hồng
18/1/2004 Thơ cuối năm Bùi Mạnh Hùng
5/1/2004 Chúc mừng năm mới Bạch Như Tuyết
3/1/2004 Thơ của Sr. Hoan DMTG Huế Trần Đức
28/12/2003 Thư của Sr Vũ Loan Dòng Mân Côi Quận Tân Bình Trần Đức
24/12/2003 Pictures Nguyễn Vũ Hải
23/12/2003 Merry Xmas & Happy 2004 Phạm Quang Huyến
22/12/2003 Merry Christmas & Happy New Year Lưu Văn Mười
19/12/2003 Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới Tăng Ngọc Hồng
18/12/2003 Hình đám tang ba của Lang Huỳnh Thị Thái Thanh
14/12/2003 Fw:Thư cô Nguyệt ở Việt Nam Trần Đức
14/12/2003 Fw: Kính thăm Cha Trần Đức
20/11/2003 Ngày Nhà Giáo 20 tháng 11 Phạm Quang Huyến
10/11/2003 Thanh Thủy 's Class Schedule Trương Thị Thanh Thủy
13/10/2003 Thơ Thầy Phạm Quang Huyến Phạm Quang Huyến
13/10/2003 Thầy Cô Pham Quang Huyến Trần Văn Hoàng
2/10/2003 Thư gửi các bạn khoá 68-75 Nguyễn Xuân Thiều
20/9/2003 Hình biên nhận thu tiền Huỳnh Thị Thái Thanh
11/9/2003 Thầy Phạm Thế Mỹ Bùi Mạnh Hùng
23/8/2003 Thư thầy Nguyễn Xuân Thiều Nguyễn Xuân Thiều
22/6/2003 Hình đám tang ba của Hòa Huỳnh Thị Thái Thanh
10/6/2003

Thư Thầy Lý Di

Lý Di
12/5/2003 Thư Mời Dạ Tiệc CHS MĐC ngày 21/6/2003 Tăng Ngọc Hồng
12/5/2003 Chương Trình Dạ Tiệc Hè ngày 21/06/2003 Tăng Ngọc Hồng
13/5/2003 Tổng kết chi thu ngày họp mặt

Huỳnh Thị Thái Thanh

1/5/2003 Thư mời họp mặt cựu HS ngày 11/5/2003 Nguyễn Quốc Thắng

20/9/2002

Một ngày vui

Nguyễn Tường Vân

20/9/2002

Chúc mừng Hồng ân của Chúa

Nguyễn Tường Vân