Hello chị Thanh Bình

“Ác nhân cốc” của chúng tôi lâu nay im thinh thích... nay, bỗng xức hiện 1 tiểu linh ngư “TB” làm náo lọn cả xã... bà con cứ ùn chạy ga chào đón thể theo lời lăng xê của bác rít chịt.

Chủ tịm tui cũng ì ạch ga để diện kiến “cô thợ nói” xem thế nào... í ẹ... nguời đâu chẳng thấy, tàn ống tà la hông... ái dà... níu hông có gì chở ngại cô thợ nói có thể chình làng chưn dung của mình lúc còn ở “Trưng Vuơng khung cửa mùa thu” cũng đuợc mờ... bà con cô bác có đồng í hông ?

Thui, tới giờ làm bổn phận gồi... queo cơm cô thợ nói gia nhập vào MĐC 68-75. Chúc tất cả các bác 1 cuối tuần dzui dzẻ.

Nhân