Hai chữ hạnh ngộ thật là dễ thương, nhiều ý nghĩa và tác động. Trong xã bỗng dưng rộn rịp hẳn lên. Hạnh ngộ với bạn mới Thanh Bình -- hội ngộ với bạn bè đồng môn (như ton ton tưởng rằng đã quên) -- và tái ngộ với những cao thủ đã lên núi tu luyện lâu năm... (như Xã trưởng)

MC xin tiếp tục "bài thơ dang dở" của chị Thanh Bình để welcome người bạn mới của nhóm MĐC 68-75.

"Chưa đi chưa biết Úc Châu...
Đi về mới thấy Bồ Câu quanh mình...
Chưa đi chưa thấy Thanh Bình...

Nhưng lòng đã tưởng dáng hình dễ thương"

hay là cho những ai đã gặp
... Một lần diện kiến cho mình vấn vương.

Nhờ công đức của Cha Đức đem mọi người lại gần với nhau.

Have a nice day!

Mỹ-Châu