Nói cách chi xã trưởng cứ im lặng là vàng, là ngọc... nay thiên hạ đi d như trẩy hội nên tu hết nổi... Mà cũng đúng thôi, thượng đế sinh ra con người đâu phải chỉ để tu... vậy là rõ rồi nhá, cứ rủ các cụ, các bác, các chú đi bay.... đi d là điểm danh không thiếu một ai.... Còn mấy thợ lặn nữa, không mau trồi lên mất phần rán chịu.

Uyền