hello Tata TB,

Trường "Má Đi Chợ" với TV ví như Trường Sơn Đông với Trường Sơn Tây.... hai đầu xa thẳm...., không phải ngẫu nhiên mà PP "lạc loài" tận Nguyễn Bỉnh Khiêm trải dài bóng mát.

Bởi vì "Đời không phải là mơ...... nên đời thường giết chết...... mộng mơ" nên ngày ngày PP thay vì trồng cây si trước cổng trường TV thì lại vào sở thú tâm sự với...... khỉ :-))))

>> tui thấy hai người xìxố tiếng Tầu để order thức ăn, Hoàng O cho Đức thông dịch lại...

 

Tonton nói với Đức "Cha lỡ đi tu rồi, để con take care Tata cho......" Tata có hỏi thì PP cũng chẳng dám dịch lại đâu.

Và từ đó Tonton cứ suốt ngày "Dốc hết tình này.... trả nợ cho người...." và bài này tặng cho Tata và các bạn.

 Này PP, đừng nói là bỏ quên máy hình ở NJ nhé, mau mau chuyển đến mọi người xem hình "Tata" của Tonton.

Chúc cuối tuần vui

Uyền