Trong một lớp học, thầy hỏi:

"Từ những con số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em nào có thể thêm danh từ vào để ghép thành câu có nghĩa không ? "

Tam Tang giơ tay lên:

"Thưa Thầy, ta đi du lịch 7 ngày, 6 đêm, ở khách sạn 5 sao, tầng thứ 4, phòng # 3, gồm 2 người & chỉ 1 giường và 0 ai có quần áo cả "