T.Thủy xin correct dùm Rit-chịt
Em ơi.... ta không thèm......
Nuôi bao nhiêu yêu thương nầy.....
Nhớ mong hoài.....

Em ơi... ta không thèm.....
Nuôi bao nhiêu yêu thương nầy.....
Chờ mong mãi......
Nếu correct không đúng ý Rit-chịt thì xin lỗi nha!

Thanh Thủy