Hi Ton-Ton,

Từ thư cuối đến nay là 2 tháng 1 ngày hay chính xác hơn là 63 ngày, lẽ ra không cần phải đợi lâu như vậy !!!!!!!!! Mọi sự tại Đức, sang Úc chơi mà còn giới thiệu Ta-Ta cho Ton-Ton làm chi??????? Tại vì Ta-Ta có giọng nói "êm ái", "có duyên", dáng người "gầy gầy" "cao cao" mà cách ăn mặc đẹp và sang trọng quá ......nên Ton Ton "say" đến giờ mới tỉnh. Khi tỉnh rồi thì không thể giữ mãi trong lòng mà phải tìm người tâm sự, nhưng chẳng lẽ tâm sự với big boss của Ton Ton, không ổn và nguy hiểm quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cám ơn Đức nghe, công tội như vậy là huề, nhưng xem ra công nhiều hơn tội :-)))

Bài này là "Trả Nợ Tình Xa"

Bonus thêm bài "Anh Còn Nợ Em" - Thiên Kim

Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời - Thiên Kim

Từ từ enjoy nghe Tonton, vừa nghe vừa nhớ Tata thì tuyệt vời. Không tin Tonton cứ hỏi Má Bảy với Tam Tạng xem ?

Uyền