3 ơi ! 3 à !


... 7 hổng... uống ...cà phê... nữa đâu...!!!!


... Người ta uống ... bia... hết ly này... tới ly khác...lại còn có... mồi... nhắm nháp... lai rai...


... 3 cho 7 uống.... cà phê... gì.... mà... cho uống có 1 ly....!!!!


... 7 uống hết ly... cà phê....zồi... 3 cứ tỉnh bơ...!!!


... không galăng... gì hết !!!


... cứ .... mà rót trà... cho 7 uống ..... không hè !!!


... hổng kêu ....thêm cà phê.... cho 7 uống nữa !!!


... 7 mới vô... có 1 ly.... nhằm nhò... gì 7 .... 3 ơi !!!


.... chán 3 quá !!!..... mai mốt... uống bia.... hổng thèm... uống cà phê.... với 3 đâu !!!!


Đào ơi ! Đào à !


Nãy giờ 7 uất ức quá quên nói cho Đào nghe.... coi chừng 3 đó....


7 + 3 = bù ... thành ra hổng có gì... xảy ra đâu !!!


7 đang uống... trà... với 3... thì có 1 em mình .... dây... xuất hiện... tới kéo ghế... ngồi ... sát bên 3...


.... rồi... 3 bảo... 7...: "7 ... đi làm... đi kẻo trễ!!!"


.... rồi...7 đi....


.... rồi 3 mí ... em mình dây... ở lại....!!!!


....!!!....!!!....


.... mình.... hổng biết .... sau đó... 3 đi đâu... mần cái gì.... gì.... mí ... em mình dây.... mà confirm....!!!!


.... 3 ghê... lắm nhe Đào... làm bộ đưa 7 ra.... uống... cà phê... mí 7....


.... còn khúc sau.... khúc.... mình dây.... 3 đem bỏ... vô két.... khóa lại..... đâu.có kể Đào nghe...!!!..


.... 3 túm tím.... cười ... một mình... là ... cười .... cái .... chuyện .... mình.... dây đó !!!!....


Bảy