Hello TB,

Chúc mừng TB đến với nhóm và cám ơn RH & anh Đức đã giới thiệu cho nhóm một cái "la-dô" mới.

TB nè, TB nói là cô sinh hoạt nhiều nhóm và là học sinh TV nữa thì giới thiệu cho nhóm này biết với. Đừng để đánh nhau vỡ đầu rồi mới nhận bà con nha.

Chúc tất cả các bạn một tuần lễ làm việc vui vẻ.

Thu Thủy