Các bạn thân mến,


Gửi đến các bạn tấm hình Đức chụp với Hoàng, ông chủ tiệm rượu ở Canberra.


Bạn nào qua thăm Hoàng bảo đảm sẽ được Hoàng biếu vài chai rượu ngon đem về...


Đức