Một Receipt nấu ăn tuyệt vời.. Đừng nấu lâu wá... TY bốc hơi nhe... cũng đừng vội vàng, TY sượng sùng, đừng nóng nảy, TY sẽ bị khê khê..Đồng sàng dị mộng...


Nhạc background bất hủ... Xin cám ơn người thực hiện PPS này..


Mời các bạn thưởng thức...

 

 

Desiree Thanh Binh