Mấy bác gái thử nghiền ngẫm xem có đúng hông nghen

 

1.Vợ không bao giờ mắc sai lầm


2. Nếu thấy vợ mắc sai lầm thì chắc chắn là do chồng nhìn nhầm


3. Nếu chồng không nhìn nhầm thì nhất định đó là lỗi của chồng nên vợ bị vạ lây


4. Nếu đó là lỗi của vợ thật thì chỉ cần cô ấy không nhận lỗi tức là cô ấy không có lỗi


5. Nếu vợ không nhận lỗi mà chồng cứ một mực cho rằng đó là lỗi của vợ thì đó chính là lỗi của chồng.


6. Tóm lại, vợ không bao giờ phạm sai lầm