Chim có ê hông?

Một chị nhà quê vào đồn công an đăng ký kết hôn.


Chị cán bộ công an hỏi:


- Lấy chồng lần đầu hả ?


Chị nhà quê:


- Dạ, lần đầu.


Chị cán bộ hỏi:


- Tên gì? Ở với nhau từ bao giờ?


Chị nhà quê:


- Dạ, Nguyễn thị Chim, mới ở với nhau tối hôm qua.


Chị cán bộ:


- Mới ở với nhau tối hôm qua à? Chim có ê không ?


Chị nhà quê đỏ mặt ấp úng không nói gì. Chị cán bộ bực mình gằn giọng:


- Tôi hỏi chị Chim có ê không?


Chị nhà quê thẹn thùng thỏ thẻ:


- Dạ lúc đầu cũng hơi ê... ê ...


Chị cán bộ bực tức quát lên:


- Tôi hỏi chị tên Chim không có chữ ê hay là tên Chiêm có chữ ê? Mắc mớ gì đến lúc đầu với lúc sau. Vớ vẩn!