Con đường tình ta đi

Bài nhạc (dưới đây) được phóng tác từ bài "Con đường tình ta đi" của nhạc sĩ Phạm Duy... diễn tả sự kẹt xe (hiện nay) ở SG... (Không rõ tác giả)

Con đường nào ta đi cũng đào lên đào xuống.
Con đường chiều thành đô, con đường bụi mịt mù...
Con đường giờ tan ca, công trình che bít lối
Xe kẹt dài lên hè - con đường nào ta đi???

Con đường mà khi mưa, nước tràn như dòng suối.
Ta dùng xuồng ta đi nên nhìn còn thẹn thùng.
Con đường nào ta đi - tới nhà hay vào lớp…
Con đường làm công trình, con đường đầy gian nan.

Thế rồi đường vào nhà cũng tìm hoài không ra.
Đi lạc vòng quanh phố, không đường vào.
Đứng ở ngoài đầu đường.
Giống ở đầu con sông.
Trông về con đường cũ mênh mông, mênh mông...

Hỡi nhà thầu làm đường, hãy làm giùm mau mau!!!
Ít người làm như thế trên đường dài
Có vài người càu nhàu, biết giờ nào cho xong?
Trả về con đường cũ như xưa, như xưa...