Những hình ảnh của Việt-Nam vào những năm 1884-1885 (Bác Sĩ Hocquard)

Năm 1884, Ông Charles-Edouard Hocquard theo đoàn lính viễn chinh Pháp tới xâm chiếm Việt Nam với tính cách là bác sĩ quân y, nhưng ông cũng là một nhà nhiếp ảnh viên đại tài.


Những tấm hình nầy có một giá trị lịch sử rất lớn. Ðây là lúc mà Pháp sắp sửa chiếm hết Việt Nam và đây cũng là những hình ảnh duy nhất còn sót lại mà chúng ta thấy được những thành trì khi xưa.


Sau khi chiếm thành Hà-Nội lần thứ hai vào năm 1882 (Tổng Ðốc Hoàng Diệu tự tử với thành), quân Pháp tiến về biên gìới phía Bắc vì lúc bấy giờ triều đình Huế đã âm thầm yêu cầu Giặc Cờ Ðen (và sau đó là quân đội Trung Quốc) giúp Việt Nam đánh Pháp. Lúc bấy gìờ Trung Quốc vẫn coi Việt Nam như là “thuộc quốc” của mình nên được dịp họ tràn qua chiếm nhiều tỉnh phía Bắc vùng biên giới.


Ðể phản công, Pháp tung hải quân đánh chiếm được những đảo Pescadores và Formose (Taiwan) của Trung Quốc nhưng Pháp không đủ quân để đánh với một nước 400 triệu dân nên tìm cách giảng hoà trong hiệp ước ký tại Thiên Tân ngày 9 tháng 6 năm 1885 trong đó Trung Quốc chấp nhận là không còn coi Việt Nam là “thuộc quốc” của mình nữa và hứa là sẽ tôn trọng lãnh thổ Việt Nam mà các đường biên giới sẽ được 2 nước (Pháp & Trung quốc) xác định sau. Lúc đó coi như Pháp đã hoàn toàn thôn tính nước ta.


Ngày 5 tháng 7 năm 1885, Vua Hàm Nghi kêu gọi toàn dân nổi dậy chống Pháp, phong trào Cần Vương ra đời.


Lúc nầy thì Ông Bác Sĩ Hocquard trở về Pháp để nhường chổ cho… ông Bác Sĩ Neis, đại diện cho bộ ngoại giao Pháp tới Việt Nam để tham dự trong phái đoàn vẽ đường biên giới với Trung Quốc. Ông Bác Sĩ Neis cũng có viết hồi ký kể lại chuyến công tác nầy mà các bạn có thể đọc ở một cái site bằng tiếng Pháp mà tôi để địa chỉ ở trong trang web liên mạng. Ðây cũng là một biến cố quan trọng cho lịch sử Việt Nam vì đây là lần đầu tiên mà Việt Nam (do Pháp đại diện) đã ký kết với Trung Quốc trên giấy trắng mực đen về những đường ranh giới (trước đó chỉ là sự thỏa thuận ngầm).


Những tấm hình của Ông Bác Sĩ Hocquard được xuất bản bởi Trung Tâm Tồn Trữ Dữ Liệu Thuộc Ðịa ở Aix-en-Provence.

 

1- Thành Bắc-Ninh (1884):

 

BacNinh_le_lendemain_de_sa_chute.jpg

Bắc-Ninh ngày hôm sau, sau khi thất thủ (13-03-1884)

 

porte_dela_citadelle_BacNinh.jpg

Cửa thành Bắc-Ninh mà quân đội Pháp đã tràn vào

 

 tour_central_de_la_citadelle_BacNinh.jpg

Kho gạo và chòi canh của thành Bắc-Ninh

 

2- Thành Sơn-Tây (1884):

 

porte_Est_citadelle_SonTay.jpg

Cửa Ðông của thành Sơn-Tây

 

pagode_PhuNi_pres_de_SonTay.jpg

Chùa Phu-Ni gần Sơn-Tây

 

petite_pagode_pres_SonTay.jpg

Một chùa nhỏ gần Sơn-Tây

 

3- Thành Nam-Ðịnh (1884):

 

porte_dela_citadelle_NamDinh.jpg

Cổng thành Nam-Ðịnh

 

pagode_royale_citadelle_NamDinh.jpg

Ðền thờ chánh của thành Nam-Ðịnh

 

4- Quân đội Pháp (1884-1885):

 

cannoniere_Le-Yatagan.jpg

Tàu chiến Le Yatagan trên sông Hồng

 

le_general_Briere_de_Lisle.jpg

Toàn bộ tổng tham mưu của tướng Brière de Lisle

 

tirailleurs_tonkinois.jpg

Lính Tập ở miền Bắc

 

5- Hà Nội (1884-1885):

 

pagode_royale_citadelle_de_HaNoi.jpg

Ðiện Kính-Thiên bị lính Pháp biến thành đồn trấn thủ

 

casernes_tirailleurs_tonkinois.jpg

Trại lính tập bên bờ hồ Hoàn Kiếm

 

Hanoi_pagode_des_supplicies1.jpg

Chùa Báo ân

 

la_mission_catholique_a_Hanoi.jpg

Một nhà dòng Thiên Chúa Giáo ở Hà Nội

 

6- Con người (1884-1885):

 

congai_Hanoi.jpg

Con gái Hà Nội

 

jeune_femme_Saigon.jpg

Người đàn bà trẻ Sàigòn

 

mandarin_annamite1.jpg

Một viên quan

 

tirailleurs_tonkinois_Linh_Tap.jpg

Lính tập miền Bắc (Linh thú)

 

lettres_et_interpretes_Residence_Hanoi.jpg

Trí thức và thông dịch viên làm việc cho quan Khâm sứ Hà Nội

 

TongDoc_de_Hanoi_et_sa_suite.jpg

Quan Tổng-Ðốc Hà Nội và đoàn tùy tùng

 

7- Cuộc sống hằng ngày (1884-1885):

 

fondeurs_de_barre_argent.jpg

Thợ đúc bạc

 

metier_tisser_le_coton.jpg

Dệt tầm

 

metiers_devider_la_soie..jpg

Kéo sợi

 

danseuses_annamites.jpg

Vũ công

 

types_de_coolies.jpg

Dân khuân vác

 

8- Dân tộc thiểu số:

 

Ethnies_femmes_2.jpg

Phụ nữ người Thượng

 

Ethnies_delegation_a_Saigon.jpg

Gần Sàigon, người Thượng đón chờ một tướng người Pháp

 

DaLat_jeunes_filles_jour_de_fete..jpg

Đà-Lạt, một ngày lễ hội

 

Chapa_famile_Meo_blanc.jpg

ChaPa, một gia đình người Mèo Trắng

 

CaoBang_femmes_Nongs.jpg

Cao-Bằng, phụ nữ Nongs

 

9- Lễ đăng quang của vua Bảo Ðại:

 

Les_Mandarins_se_prosternent_3.jpg

Bá quan phủ phục

 

Le_roi_Bao_Dai_et_son_cortege_2.jpg

Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá

 

Gouverneur_General_et_Resident_Superieur_1.jpg

Chánh quyền bảo hộ Pháp ra về

 

10- Lễ táng của vua Khải Ðịnh:

 

Arrivee_de_MM_le_Gouverneur_General_le_Resident_Superieur.jpg

Toàn quyền Pháp đến dự lễ

 

http://nguyentl..free.fr/autrefois/funerailles-kd/Grands_personnages_assistant_a_la_levee_du_corps.jpg

Lễ động quan với sự hiện diện của những nhân vật quan trọng

 

Prince_Bao_Dai_en_costume_de_deuil_devant_le_corbillard.jpg

Vua Bảo-Ðại mặc tang phục đứng kế bên quan tài

 

Elephants_precedant_le_cortege.jpg

Ðàn voi đi mở đường