Nhà thờ tọa lạc ở triền núi Zion - từ bãi đậu xe đi xuống cửa vào nhà thờ trong hình này - phía sau là thung lũng Kidron. Nơi này ngày xưa là dinh thự của thày thượng tế Cai-pha, nơi Phê-rô chối Chúa 3 lần

 

 

Trong sân nhà thờ có tượng Phê-rô chối Chúa (Mark 14) và con gà đang gáy

 

 

Bên trong nhà thờ

 

 

Phê-rô, Chúa Giêsu bị trói, và con gà - Câu Phúc Âm thánh Luca 22:57

 

 

Tầng dưới nhà thờ là một dãy các căn hầm - có thể là nơi đã giam Chúa sau khi bị bắt

 

 

Căn hầm từ thời đền thờ Jerusalem

 

 

Mc 14: 66-72
Ông Phê-rô chối Thầy

(66) Ông Phêrô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới; (67) thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói: "Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông Người Nadarét, ông Giêsu đó chứ gì!" (68) Ông liền chối: "Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì!" Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy. (69) Người tớ gái thấy ông, lại bắt đầu nói với những người đứng đó: "Bác này cũng thuộc bọn chúng đấy". (70) Nhưng ông Phêrô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông: "Ðúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Galilê!" (71) Nhưng ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: "Tôi thề là không có biết người các ông nói đó!" (72) Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phêrô sực nhớ điều Ðức Giêsu đã nói với mình: "Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần". Thế là ông oà lên khóc.

Đây là đoạn đường có thể Chúa Giêsu đã bị trói dẫn đi đến dinh thượng tế Caipha sau khi bị bắt ở vườn Gietsemani - khám phá năm 1888