Món đặc sản

Sau khi tan sở mấy bác chai nhóm vườn rau kéo nhau đi nhậu... trong lúc lai rai Bác Lưu Ich nói…

-Theo tui 12 con giáp là do “bợm nhậu“ của chúng mình đặt tên đấy...

Bác Hoàng Phan lè nhè.

Căn cứ vào đâu mờ mầy nói dzạ

Bác Lưu Ích trả lời:

Nầy nhé trong 12 con giáp thì 11 con đều nhậu đuợc. Cứ vào các quán đặc sản là có ngay: Thịt chuột đồng quê, thịt trâu, thịt cọp, thịt mèo, thịt rắn, thịt ngựa, thịt dê, thịt khỉ (óc khỉ), thịt gà, thịt chó và thịt heo. Chỉ còn thịt Rồng là thuộc loại siêu đặc sản. Vào những wán nhậu thuờng không có, phải vào những wán Karaoke mới kiếm đuợc.

Bác Hoàng Phan trợn mắt:

Ghê dzạ, là món gì mờ phải dzào những chỗ đó mới có ?

Bác Lưu Ích chậm rãi:

Đó là món “Rồng Mơ“

Bác Hoàng Phan nhíu mày:

Tao vẫn chưa hiểu món gì mờ mơ mộng dzạ ?

Bác Lưu Ích híp mắt cuời nói:

“Rồng mơ“ là món “rờ mông“ đó chú …

oOo

Cũng làm như em

Gia đình bác Tam Tang sống với nhau thật là hạnh phúc. Một hôm trong lúc dzui dzẻ Tam Tạng hỏi Đào

Mình ơi ! Lỡ mờ anh đi truớc, chỉ còn lại mình em, trong căn nhà nầy, vậy em sẽ làm gì khi không có anh ?

Đào suy nghỉ 1 lúc rồi trả lời:

Em sẽ không chiu đuợc cảnh cô đơn thui thủi 1 mình nên em sẽ dọn đến ở chung cư của mấy bà goá, và em sẽ chọn ở cùng phòng với mấy bà goá trẻ để em đuợc đóng vai bà chị. Bây giờ đến phiên em hỏi anh:

Nếu mờ em đi truớc anh thì anh sẽ làm sao ?

Bác Tam Tạng trả lời ngay:

Anh cũng sẽ làm y như em: Anh sẽ dọn đến ở chung với mấy bà goá trẻ đó.