Xin Chúa Thương Con

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Xin xương sườn cụt hãy rời khỏi Con
Bao năm Con đã chịu đòn
Nhìn đi, Chúa thấy thân Con teo dần
Thân tàn lên cấp số nhân
Chiều ngang tăng rõ chẳng cần phải cân
Sáng nào Nàng cũng phải cần
Phở, mì hay bún mỗi lần ba tô
Cơm trưa Nàng nuốt không vô
Chê con nấu dở toàn đồ không ngon
Quán hàng lê đến gót mòn
Từ trưa đến tối vừa tròn một tua
Chúa ơi ! Con chẳng dám đùa
Cái xương sườn cụt to vừa cái chum
Chúa quay nhìn xuống thử dùm
Bên Nàng như số kết chùm Một - Không
Cứ trông thấy tội kiếp Chồng
Hom hem bên cạnh bóng hồng khủng long
Con qùy xin Chúa rộng lòng
Tha cho Con thoát khỏi vòng tay ôm.

Quý Bùi

 

Chúa ơi !

Con quỳ lạy Chúa trên Trời
Sao cho Con trốn được người Con yêu
Rằng Con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi !
Con cày hai dzóp(s) hụt hơi
Người con yêu lại đua đòi chơi xe
Bảo gì Con cũng phải nghe
Nếu Con cãi lại là te tua đời
Trước đây Con tưởng gặp thời
Chúa ban Con được một người Con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời Con phải chịu rất nhiều đắng cay
Thân Con chẳng khác trâu cày
Nợ nàng Con trả dài dài chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rửa chén, bị đòi... tù ti
Người đâu gặp gỡ làm chi
Để cho khổ thế còn gì là xuân ?
Chúa ơi ! Con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ Nàng sắm hai hàng lệ rơi
Con quỳ lạy Chúa trên Trời
Giúp cho Con trốn được người Con yêu!

Ẩn Dzanh