Một thương cái miệng có duyên:
Khi vui em hót khi buồn em la
Tánh em vốn dĩ thật thà
Chuyện nhà đem kể ra ba xóm làng.

Hai thương em rất đảm đang:
Việc làng việc nước em "mần" hết ga
Việc nhà em chẳng thiết tha
Chỉ làm chiếu lệ qua loa rồi nằm !

Ba thương đôi mắt lá răm:
Lông mày lá liễu, mi cong mơ huyền
Mỗi khi thấy có bạc tiền
Mắt em dị ứng liên miên chớp hoài.

Bốn thương em rất đại tài:
Lương chồng đếm kỹ, không sai một hào
Tiền nước tiền điện tốn hao
Đưa em, em cứ đổ vào "casino".

Năm thương em biet căn cơ:
Khi cần mua sắm, em vô "Mê xì " (Macy)
Áo quần, giầy dép cần chi
Mua chịu năm bẩy va ly về dùng.

Sáu thương tứ đức, tam tòng:
Theo anh em quyết, lo chồng lo con
Cơm trưa thì sẵn cá lon
Đến bữa cơm tối thì sẵn “Mcdo "...

Bảy thương thùy mị, dịu dàng:
Giận anh em chẳng nói quàng nói xiên
Cũng không than khóc như điên
Chỉ quăng chén dĩa, anh liền " tẩu " nhanh.

Tám thương em tính toán lanh:
"Sê vinh" (saving) đã có em canh từng đồng
Rút ra khoảng tám ngàn đô
Em đi sửa mũi, vú, mông, lông mày....

Chín thương ăn nói thật hay:
Tiếng Việt đã ngọng, chữ Mỹ lại xài
Mỹ đen cộng với Mễ lai
Trộn hai ba thứ chẳng sai tiếng bồi.

Mười thương hai đứa xứng đôi:
Vô tâm đoản tính em tôi nhất nhì
Vắt tay tính toán chi ly
Chê em không lấy còn thì tìm ai ?
Thôi thôi đừng nói dông dài

Em ơi, sửa soạn ngày mai theo chồng
Bàn thờ anh đã sửa xong
Vuông ba tấc rộng vừa mông em ngồi....