Cấy lúa

Vào tháng 4 trời vào xuân, nông dân Nhật Bản bắt đầu vào mùa cấyNông nghiệp Nhật Bản hiện nay đã được cơ giới hóa gần hết.

Mời xem vài hình ảnh mùa cấy của một gia đình nông dân Nhật Bản
 

 


Xem cái sensor bên cạnh để xe máy cấy chạy cho thẳng

 

 

 

 

 

 Hôm nay đứa con dẫn bạn về quê xem cha cấy lúaMấy người con cũng cấy cho vui nhưng làm sao bằng máy

Có con về nên nhà ăn hơi sang. Người Nhật rất tần tiệnMột vài hình mùa cấy của Nhật khác

 


 


Rice Planting: Shinto Blessing
 

Trước khi cấy dẫn nước vào ruộngHai tháng sau