Nhịn được cái tức một lúc,
Tránh được mối lo trăm ngày.
Muốn hòa thuận trên dứơi,
Nhẫn nhịn đứng hàng đầu.
Cái gốc trăm nết,
Nết nhẫn nhịn là cao.
Cha con nhẫn nhịn nhau,
Vẹn toàn đạo lý.
Vợ chồng nhẫn nhịn nhau
Con cái khỏi bơ vơ.
Anh em nhẫn nhịn nhau,
Trong nhà thường yên ấm.
Bạn bè nhẫn nhịn nhau,
Tình nghĩa chẳng phai mờ.
Tự mình nhẫn nhịn được,
Ai ai cũng mến yêu.
Người mà chưa biết nhẫn,
Chưa phải là người hay.

ĐỨC

Đừng nóng nảy tai ương khó tránh,
Cởi dây oan tâm tính hòa vui.
Nói năng đừng có sai lời
Đừng khen trước mặt, đừng cười sau lưng
Đừng kiêu ngạo, đừng tâng đừng bốc
Hãy nhún nhường ân đức hải hà
Đừng mê chớ có đắm sa,
Dây cương cho vững tự ta nhủ lòng.
Ai tôn nịnh đừng mừng, đừng thích
Ai chê bai đừng ghét, đừng thù
Tự răn tu tỉnh lòng ta,
Dấu chân thiện ác – chính tà đục trong
Điều ác nhỏ ta không dám phạm
Chớ bỏ qua điều thiện tí hon.
Thấy người có lỗi thì thương
Thấy người có tội tìm đường can ngăn
Thấy những kẻ tối tăm thì xót
Thấy những người ngu ngốc chớ khinh
Tâm ta là Chúa thánh minh
Hãi hùng tôn kính, đừng khinh, đừng nhờn.