Lấy chồng đừng lấy thằng cao
Đi như ngựa chạy, cách nào đuổi theo?

 

Lấy chồng tránh mập như heo

Ăn nhiều cỡ đó đủ nghèo xác xơ!

Lấy chồng chớ lựa trai tơ
Thiếu gì con khác đang chờ rinh đi.

 

Lấy chồng chẳng lấy đứa lì

Kín miệng, khó khảo thế thì mệt nha!

Lấy chồng đừng lấy thằng già
Sớm hết xí quách là ta khổ rồi!

 

Lấy chồng tránh đứa ăn chơi

Nghiện ngập thuốc phiện, tiêu đời như không!

Lấy chồng chớ lựa nhiều lông

Cọ vào: mặt, ngực, lưng, mông... nhám sì

 

Lấy chồng giàu quá làm chi?

Xu nào cũng cất, còn gì được tiêu?

Lấy chồng đừng quá dễ yêu
Ra đường hắn có rất nhiều người mê!

 

Lấy chồng tránh những thằng dê

Coi chừng vài bữa mang về con hoang.

Lấy chồng chớ chọn đứa sang
Mãi xài phung phí sẽ mang nợ nần.

 

Lấy chồng chẳng rớ thằng đần

Dễ bị chúng gạt, còn mần ăn chi?

Lấy chồng chọn cỡ anh nì
Đẹp trai, lanh lợi chuyện gì cũng.....