Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Tôi đã về Việt Nam từ 15/1/08 đến 5/2/08. Chuyến đi chia sẻ tình thương của tôi được sự đóng góp của thầy cô và các anh chị cựu HS Mạc Đĩnh Chi sau đây:

 

Cô Tuyết (Úc) - cô gửi Úc kim, tôi tính bằng USD 100 USD
Chị Minh Châu (Úc) - do cô Tuyết giao bằng Úc kim 300 USD
Chị Phan thị Thanh (TX) 200 USD
Anh Vũ Ngọc Tú (CA) 100 USD
Anh Trần Quốc Thắng (CA) 100 USD
Anh Trần Trọng Nhân (CA) 100 USD
Chị Trần Thị Thu Thuỷ (OR) 50 USD
Bạn MĐC 68-75 (ẩn danh) 50 USD
Cựu HS MĐC 68-75 200 USD
   
Tổng Cộng 1,200 USD

 

 

MĐC 1,200 USD
Giáo dân Mỹ-Việt 26,900 USD
   
Thu Tổng cộng 28,100 USD

 

Tôi đã đi từ Bắc vào Nam và đã chi vào những việc sau đây:

 

Quà Tết cho trại cùi Quả Cảm, Bắc Ninh

500 USD

Quà Tết cho trại cùi Chí Linh, Hải Dương

500 USD

2 học bổng ĐH cho 2 Sơ nghèo Dòng Mân Côi Trung Linh, Bùi Chu

1,000 USD

Quà Tết cho người nghèo ở Hà Giang (gần Lạng Sơn)

  300 USD

Quà Tết cho người dân tộc Mường ở Hòa Bình

  500 USD

Quà Tết cho các Sơ nghèo dòng Mân Côi Trung Linh Bùi Chu

200 USD

2 nguồn nước sạch cho người nghèo ở Yên Bái

800 USD

Quà Tết cho nạn nhân bão lụt ở GX Sơn Lũy – GP Phát Diệm (Ninh Bình)

1,000 USD

Quà Tết cho trẻ em mồ côi, khuyết tật do Sơ DMTG Phát Diệm chăm sóc

500 USD

Quà Tết cho nạn nhân bão lụt ở GX Võ Hốt – GP Phát Diệm  (Ninh Bình)

1,000 USD

Quà Tết cho nạn nhân bão lụt ở GX Xích Thố GP Phát Diệm  (Ninh Bình)

1,000 USD

2 học bổng về y tá cho Cô Nhi Viện Thánh An - Trung Linh, Bùi Chu

1,000 USD

Quà Tết cho trẻ  khuyết tật ở Đô Lương Nghệ An do DMTG Lưu Mỹ chăm sóc

 500 USD

Quà Tết cho trẻ  khuyết tật ở Quảng Bình do DMTG Hướng Phương chăm sóc

 700 USD

Quà Tết cho trẻ em mồ côi khuyết tật ở Huế do Sơ dòng St Paul chăm sóc

500 USD

Quà Tết cho trại cùi Vân Môn Thái Bình

500 USD

Thực phẩm cho nạn nhân bão lụt và người nghèo ở GX Lãng Điền, Nghệ An

2,000 USD

Quà Tết cho người nghèo GX Kim Lâm, Can Lộc, Hà Tĩnh

1,000 USD

Quà Tết cho người nghèo GX Hòa Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh

500 USD

Quà Tết cho nạn nhân bão lụt GX Ninh Cường – Gia Phổ, Hà Tĩnh

1,500 USD

Thực phẩm cho nạn nhân bão lụt GX Kim Lũ - Quảng Bình

500 USD

Quà Tết cho người nghèo GX Vạn Thành – Hà Tĩnh

500 USD

Quà Tết cho GX Kẻ Đông – Thạch Hà, Hà Tĩnh

500 USD

Quà Tết cho nạn nhân bão lụt GX  Phủ Kinh, Quảng Bình

500 USD

Quà Tết cho nạn nhân bão lụt GX  Quảng Phương, Quảng Bình

500 USD

Quà Tết cho trại cùi ở chân đèo Hải Vân

500 USD

Quà Tết cho người nghèo ở GX Sơn Thủy – A Lưới, Quảng Trị

500 USD

Quà Tết cho nạn nhân bão lụt ở  GX Cây Đa – Huế

500 USD

1 cái giếng cho trại cùi Eana Ban Mê Thuộc

1,500 USD

Thực phẩm cho bệnh nhân nghèo BMT do Sơ Nữ Vương Hoà Bình chăm sóc

200 USD

Quà Tết cho trẻ em khuyết tật BMT do Sơ NVHB chăm sóc

200 USD

Thực phẩm cho trẻ em người Thượng BMT (lưu xá Teresa- Sơ NVHB coi sóc)

500 USD

Quà Tết cho trại cùi Eana Ban Mê Thuộc

300 USD

Quà Tết cho trẻ em mồ côi khuyết tật người Thượng ở Lâm Đồng   

300 USD

Quà Tết cho trại cùi Di Linh

500 USD

Quà Tết cho đồng bào Thượng ở Tân Hà - Bảo Lộc

200 USD

Quà Tết cho đồng bào Thượng ở Đức Thắng (gần Định Quán)

300 USD

Quà Tết cho Cô Nhi Viện Thiên Bình, Long Thành

    500 USD

Quà Tết cho trại cùi Bến Sắn Bình Dương

500 USD

Quà Tết cho trẻ em mồ côi khuyết tật ở Trung Tâm Bé Thơ - Biên Hòa

500 USD

Qùa Tết cho trẻ em mồ côi khuyết tật ở Mái Ấm Tình Thương - Bình Thuận 

500 USD

Quà Tết cho trẻ em khuyết tật ở Cái Nhum, Bến Tre

300 USD

Qùa Tết cho người già cô đơn ở Cái Mơn, Bến Tre

200 USD

3 cái giếng cho người nghèo tỉnh Bến Tre

300 USD

Quà Tết cho người già cô đơn và trẻ em mồ côi khuyết tật Vĩnh Long

500 USD

Quà Tết cho trên 200 trẻ em khuyết tật Rạch Giá

500 USD

Quà Tết cho Tu Viện Mến Thánh Giá Thủ Thiêm – Sài Gòn

200 USD

Quà Tết cho  Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn – Bến Tre

200 USD

Quà Tết cho  Dòng Ki Tô Vua Vĩnh Long – Bến Tre

200 USD

Quà Tết cho Tu Viện Mân Côi Chí Hòa – Sài Gòn

200 USD

 

 

Chi Tổng Cộng

28,100 USD

 

Cám ơn sự đóng góp của thầy cô và các anh chị cựu HS MĐC và giáo dân Mỹ - Việt  trong việc chia sẻ Tình Thương đến những người nghèo khổ ở Việt Nam. Nguyện xin Thiên Chúa đầy yêu thương qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria ban phúc lành cho tất cả quý vị ân nhân.

 

LM Trần Đức
(cựu HS MĐC 68-75)