Hi các bạn,


TThủy gởi tới các bạn một số kỷ lục thế giới. Tuy nhiên vẫn còn thiếu một kỷ lục nữa các bạn a!. Kỷ lục này của VN... lại do chính khóa MĐC 68-75 đạt được... Kỷ lục lặn!!!!Hihihi!!!!

Và... và... không có tên RT trong Kỷ lục này nha! vì mới loáng thoáng thấy RT bị ngộp quá nên trồi lên rồi!!!

Thanh Thủy