Thanh niên: "Alô, con chim bé nhỏ của anh đó hả"

Đầu dây bên kia: "Không, chim mẹ đây!"

Thanh niên:"Dạ chào bác, bác có khỏe không ạ"

Đầu dây bên kia: "Khỏe để đi đánh lộn à?"

Thanh niên: "Dạ Thủy có nhà không bác?"

Đầu dây bên kia: "Không có nhà, thế nó là homeless à!"

Thanh niên: "Dạ, ý cháu nói là có Thủy đang ở nhà bác không ạ?"

Đầu dây bên kia: "Thế nó không ở nhà thì có ai chết không?"

Thanh niên: "Dạ, bác có thể cho cháu số phone di động của Thuỷ được không?"

Đầu đây bên kia: "Nó có nhiều số lắm"

Thanh niên: "Vậy bác cho cháu một số cũng được"

Đầu dây bên kia: "Có giấy bút chưa? Số 8"

Thanh niên: "Ủa, sao chỉ có số 8, còn mấy số khác đâu, bác"

Đầu dây bên kia: "Ơ hay, cái cậu này hay nhỉ, tôi đã bảo nhiều số lắm, mà cậu chỉ muốn xin một số rồi bây giờ lại trách móc"

Thanh niên: "Vậy xin bác đọc hết các số cho cháu đi"

Đầu dây bên kia "8, 4, 7, 6, 4, 3, 2, còn thứ tự thì tùy ý cậu sắp xếp nhé, Bye!"

Thanh niên: !!!!!! :-)))