Xây lâu dài trên cát, như kiến trúc công trình đồ sộ sau đây quả thật là nghệ thuật tuyệt vời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lại không bền vững. Có đó rồi mất đó.