Anh chị em thân mến,


Tôi đã về Việt Nam từ 9/1/07 đến 1/2/07. Chuyến đi chia sẻ tình thương của tôi được sự đóng góp của các anh chị cựu HS MĐC sau đây:

 

MĐC

700 USD

Giáo dân Mỹ-Việt

17.900 USD

Tổng cộng

18,600 USD

Tôi đã đi từ Bắc vào Nam và đã chi vào những việc sau đây:

Quà Tết cho trại cùi Hà Tây

500 USD

Quà Tết cho trại cùi Quỳnh Lập - Nghệ An

500 USD

Trạm Xá Mân Côi ở Trung Linh, Bùi Chu,

300 USD

Quà Tết cho trại người mù ở Hải Hậu – Bùi Chu

200 USD

Quà Tết cho nạn nhân bão lụt ở GX Thừa Lưu, Phú Lộc - Huế

500 USD

Quà Tết cho Cô Nhi Viện Thánh An - Trung Linh, Bùi Chu

1,000 USD

DMTG Lưu Mỹ Nghệ An mua nhà để nuôi trẻ em khuyết tật

4,000 USD

Quà Tết cho Dòng Mến Thánh Giá Huế

300 USD

Quà Tết cho người nghèo ngoại ô Hà Nội

200 USD

Giúp cho nạn nhân bão lụt ở Bà Rịa

200 USD

Quà Tết cho trên 200 trẻ em khuyết tật Rạch Giá

600 USD

Quà Tết trẻ em Lớp Học Tình Thương, Hòn Đất, Kiên Giang

600 USD

Quà Tết cho đồng bào Thượng ở Đức Thắng

300 USD

Quà Tết cho đồng bào Thượng ở Tân Bùi - Bảo Lộc

200 USD

Quà Tết cho đồng bào Thượng ở Tân Hà - Bảo Lộc

200 USD

Quà Tết cho Cô Nhi Viện Thiên Bình, Long Thành

1,000 USD

Mua vải cho lớp dạy may người nghèo ở Khánh Hưng, Cà Mau

200 USD

Giúp mua vật liệu xây dựng trạm y tế ở Tâng – Hà Nam

300 USD

1 cái giếng ở Đô Lương Nghệ An

500 USD

Quà Tết cho trẻ em Lớp Học Tình Thương Ban Mê Thuộc

200 USD

Quà Tết cho trẻ em khuyết tật Đà Nẵng

500 USD

Quà Tết cho trẻ em khuyết tật Ban Mê Thuộc

300 USD

Quà Tết cho trẻ em khuyết tật Đô Lương - Nghệ An

500 USD

Quà Tết cho trẻ em khuyết tật ở Vinh - Nghệ An

300 USD

Quà Tết cho người nghèo GX Lưu Mỹ, Đô Lương - Nghệ An

500 USD

Quà Tết cho người nghèo GX Hậu Thành, Yến Thanh -Nghệ An

500 USD

Quà Tết cho người nghèo GX Hòa Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh

500 USD

Quà Tết cho người nghèo GX Kim Lâm, Can Lộc, Hà Tĩnh

500 USD

Quà Tết cho người mù TP Sàigòn

200 USD

Giúp xây dựng nhà nguyện cho người Thượng ở Lâm Đồng

400 USD

Quà Tết cho trẻ em Thượng & người nghèo Ban Mê Thuộc

300 USD

Quà Tết cho Đan Viện Thiên Hòa – Ban Mê Thuộc

200 USD

Quà Tết cho bệnh nhân nghèo và tâm thần - Đà Nẵng

300 USD

Nạn nhân bão lụt ở Đà Nẵng

500 USD

2 tấn gạo cho người Thượng ở Pleiku

500 USD

Quà Tết cho người già cô đơn - Rạch Giá

200 USD

Quà Tết cho người cùi (đồng bào Thượng) ở Ban Mê Thuộc

300 USD

Quà Tết cho Tu Viện Mân Côi Chí Hòa – Sài Gòn

300 USD

Tổng cộng

18,600 USD

Cám ơn sự đóng góp của tất cả giáo dân Mỹ - Việt và tấm lòng bác ái của các anh chị cựu HS MĐC trong việc chia sẻ Tình Thương đến những người nghèo khổ ở Việt Nam. Nguyện xin Thiên Chúa đầy yêu thương qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria ban phúc lành cho tất cả quý vị ân nhân.


LM Trần Đức
(cựu HS MĐC 68-75)