Nhà và đá

 

Xây nhà trên một khu đất bằng phẳng ư?

Quá bình thường! Xây nhà trên núi à?

Vẫn còn dễ! Những ngôi nhà dưới đây phải được bầu chọn là

Những ngôi nhà được dựng ở những nơi không ai nghĩ

có thể cất được một túp lều chứ đừng nói là nhà hẳn hoi

 

 

 

Xem ra để ra vào căn nhà này là cả một vấn đề khó khăn

 

 

Ngôi nhà này vừa là một ngọn hải đăng vừa trông giống như một giàn khoan dầu

 

 

Giữa biển khơi, người ta vẫn có một khu vườn được chăm sóc tốt

 

 

Ngôi nhà này được dựng lên trên một cây cầu cụt

 

 

Nhà treo...

 

 

... và bị kìm kẹp

 

 

Ngoài ruộng vẫn còn có nhà bậc thang

 

 

Nhà trên cây

 

 

Đây quả là "nhà băng" đúng nghĩa

 

 

Bạn có biết đường nào để lên ngôi nhà này

 

 

Một tác phẩm kiến trúc từ đá