No Peeking

A young woman was preparing for her wedding. She asked her mother to go out and buy a nice long negligee and carefully place it in her suitcase so it would not wrinkle.

Well, Mom forgot until the last minute. So she dashed out and could only find a short nighty. She bought it and threw it into the suitcase.

After the wedding the bride and groom enter their hotel room. The groom was a little self conscious so he asked his new bride to change in the bathroom and promise not to peek while he got ready for bed.


While she was in the bathroom she opened her suitcase and saw the negligee her mother had thrown in there. She exclaimed: "Oh no, it's short and wrinkled!"

Then her groom cried out: "I told you not to peek!"

oOo


Đừng dòm lén

Một người đàn bà trẻ chuẩn bị cho ngày cưới, cô ta nhờ mẹ mình đi mua dùm một cái áo ngủ dài và đẹp, rồi để nó một cách cẩn thận trong cái vali sao cho nó đừng có nhăn.


Tuy nhiên, tới phút chót mẹ cô mới nhớ ra. Bà ta vội vàng đi ra tiệm, nhưng chỉ kiếm mua được một cái áo ngủ ngắn mà thôi. Bà ta mua đại và nhét đại vô vali cho con gái.

Sau hôn lễ, cô dâu và chú rễ đi vào phòng trong khách sạn. Chú rể là một người hơi mắc cở cho nên yêu cầu cô dâu thay đồ trong phòng tắm và đừng có dòm lén trong khi chàng ta chuẩn bị lên giường.

Lúc đó, ở trong phòng tắm, cô dâu mở vali ra và thấy cái áo ngủ bà mẹ mua nhét trong đó. Cô thất vọng kêu: "Chu choa, sao mà nó vừa ngắn lại vừa nhăn nheo thế!"

Chú rể la lên: Đã biểu đừng có dòm lén mà!