Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung học MẠC ÐĨNH CHI

Trân trọng kính mời:

Quý vị Giáo Sư
Quý Anh Chị CHS
Cùng Quý Quyến và Quý Thân Hữu
Vui lòng dành chút thời giờ đến tham dự Họp Mặt Mùa Hè, được tổ chức vào lúc:
10 giờ sáng, ngày Chủ Nhật, 27 Tháng 8, Năm 2006

tại Mile Square Park, số 16801 Euclid Ave

Fountain Valley, CA 92708, góc đường Euclid và Warner.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc các anh chị cựu học sinh MĐC sau đây:

Xin click vào link dưới đây để xem thêm chi tiết và địa điểm họp mặt:


http://www.macdinhchireunion.net/board/index.php?action=vthread&forum=2&topic=2568


 

Tăng Ngọc-Hồng