Yêu, Đam Mê, Cưới

YÊU: Là khi mắt bạn tìm nhau trong đám đông
ĐAM MÊ: Là khi môi bạn tìm nhau trong đám đông
CƯỚI: Là khi bạn đôn đáo tìm... con trong đám đông

YÊU: Là khi bạn chia hết những gì bạ.n có
ĐAM MÊ: Là khi bạn lấy hết những gì họ có
CƯỚI: Là khi ngân hàng quản lý hết những gì bạn có

YÊU: Là khi bạn gọi điện thoại chỉ để chào nhau một câu
ĐAM MÊ: Là khi bạn gọi điện thọai để hẹn nhau vào... khách sạn
CƯỚI: Là khi bạn gọi nhau chỉ để kiểm soát nhau

YÊU: Là khi bạn ngồi viết thư tình
ĐAM MÊ: Là khi bạn chỉ muốn viết thật nhanh số điện thoại của mình
CƯỚI: Là khi tất cả những gì bạn viết chỉ là... hóa đơn tính tiền

YÊU: Là khi chia tay ra về, bạn nói "Em yêu anh/Anh yêu em"
ĐAM MÊ: Là khi chia tay ra về, bạn nói "Lần sau, cứ như thế nhé"
CƯỚI: Bạn nói không thành tiếng: "May quá, thoát nợ! "

YÊU: Là khi bạn không biết đến ai khác
ĐAM MÊ: Là khi không ai biết đến bạn
CƯỚI: Ai cũng biết, nhưng bạn cũng chẳng còn quan tâm đến điều đó

YÊU: Là khi bạn tranh cãi xem mình sẽ sinh bao nhiêu đứa con
ĐAM MÊ: Là khi bạn tranh nhau xem ai thỏa mãn trước
CƯỚI: Là khi tất cả những gì bạn tranh cãi là... tiền

YÊU: Là khi khoái cảm không quan trọng lắm
ĐAM MÊ: Là khi bạn ra đi nếu không còn khoái cảm
CƯỚI: Khoái cảm là gì ?

YÊU: Là khi bạn không dám nghĩ đến chia tay
ĐAM MÊ: Là khi bạn không dám nghĩ đến sống chung
CƯỚI: Bạn chỉ nghĩ đến làm sao qua được hết một ngày

Sưu tầm