TRẪM KHÁT

Ngày xưa tại 1 quốc vương nọ, có một ông vua tuổi đã cao không còn sức chinh chiến trên sa trường, mà mấy cô phi tần thì còn trẻ rất sung sức, họ cứ liên tục thay phiên nhau đòi ông vua đó "yêu" mỗi ngày... Vốn là một ông vua đa tình, không muốn làm phật lòng các phi tần nên vị vua đó nghĩ ra 1 cách, ông chọn ra một chàng lính trẻ khỏe nhất, và ra lệnh cứ tối đến khi ông vào phòng ngủ cùng với bất cứ cô phi tần nào thì chỉ cần nghe ông vua nói "Trẫm Khát" thì phải lập tức vào trong phòng, lúc đó ông vua sẽ bí mật lẻn ra ngoài còn chàng lính cứ mặc sức ở trong phòng mà hành sự với phi tần của ông, như vậy ông vua có thể nghi ngơi thoải mái mà không sợ mất lòng các phi tần của ông.

Mọi chuyện diễn ra suông sẽ cho đến một hôm, ông vua gọi chàng lính đó tới nói :

- Mang tên nầy ra chém !!!

Chàng lính khóc lóc van xin:

- Oan quá ! Tiểu nhân đã y lời ngài hành sự, cớ sao Hoàng Thượng lại đòi chém đầu tiểu nhân ?

Ông vua bực tức chửi:

- Tối qua khi ở trong phòng, ta nói "Trẫm khát" thì Hoàng Hậu ra bên ngoàii lấy nước cho ta, còn ngươi thì cứ thế mà nhào vô phòng đè ta xuống, nhảy bừa chẳng chịu cho ta lấy một lời giải thích.

Theo các Bác anh chàng nầy có đáng bị đem ra xử chém không ???