Trắc nghiệm về cách quản trị

Dưới đây là 4 câu hỏi trắc nghiệm, bạn có thể thử trả lời xem bạn có đủ khả năng trở thành 1 professional Manager hay không. Những câu hỏi nầy rất là đơn giản, bạn hãy trả lời từng câu một trước khi bạn xem tiếp câu hỏi kế tiếp... Nào bạn đã sẵn sàng chưa.......

Bắt đầu:

 

1. Bạn để con Hưu cao cổ vào trong tủ lạnh bằng cách nào ?

Suy nghĩ và trả lời trước khi xem câu trả lời bên dưới....

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu trả lời đúng là: mở tủ lạnh ra, để con Hưu cao cổ vào trong đó và đóng cửa tủ lạnh lại.Câu trả lời thật là đơn giản vậy mà nhiều bạn cứ nghĩ xa vời hoặc nghĩ không ra.

Đây là câu hỏi kế.

2. Bạn để con Voi vào trong tủ lạnh bằng cách nào ?

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Có phải bạn trả lời là... mở tủ lạnh ra, để con Voi vào trong đó và đóng cửa tủ lạnh lại ?

Bạn đã trả lời sai.

Câu trả lời đúng là: mở cửa tủ lạnh ra, lấy con Hưu cao cổ ra trước, rồi sau đó mới để con Voi vào và đóng cửa tủ lạnh lại. Câu hỏi nầy là để trắc nghiệm đầu óc của bạn có linh hoạt, để ý tới những chuyện đã qua không.

3. Chúa tể rừng xanh là Sư Tử... kêu tất cả thú rừng đến họp. Tất cả thú rừng đến tụ họp đông đủ... ngoại trừ 1 con. Bạn có biết con thú nào không đến dự không ?

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Câu trả lời đúng là: con Voi. Con Voi vẫn còn trong tủ lạnh, bạn là người đã để nó vào đó, bạn quên rồi sao ??? Câu nầy trắc nghiệm trí nhớ của bạn. OK mặc dầu bạn không đáp đúng được 3 câu hỏi trên, bạn vẫn còn 1 cơ hội để trả lời câu hỏi sau cùng nầy.

4. Bạn làm thế nào để qua 1 con sông nổi tiếng toàn là cá sấu, bạn không được dùng thuyền hay tàu bè nhé ???

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Câu trả lời đúng là: nhảy xuống sông và lội qua. Bạn không có nghe hay sao ??? Tất cả cá Sấu đều đi dự cuộc họp của Sư Tử gọi đó.... bạn quên rồi à.... câu nầy trắc nghiệm bạn có học được những lỗi lầm mà bạn mắc phải không.

Theo Anderson Consulting Worldwide, có khoảng 90% professionals trả lời sai những câu hỏi nầy, trong khi đó có rất nhiều em lớp mầm non trả lời đúng những câu hỏi đó... như vậy chứng tỏ...