Những Nụ Hôn

Lâu quá chưa được hôn, mơ ước được hôn gọi là hôn ước
Mới hôn lần đầu gọi là tân hôn
Hôn rồi, hôn thêm lần nữa gọi là tái hôn
Hôn ẩu bị tát sưng mặt gọi là hôn thê... (thảm)

Được Boss hôn gọi là chủ hôn
Vừa hôn vừa gây sự gọi là hôn sự
Thích nhau rồi hôn gọi là hợp hôn
Mới gặp, hôn nhau rồi kết nhau gọi là kết hôn

Hôn nhiều người hoan nghênh gọi là nghênh hôn
Hôn lâu wá đổ mồ hôi gọi là bức hôn
Hôn lính gọi là hôn quân
Hôn ai trong thành (phố)... là thành hôn

Hôn hai lần liên tiếp gọi là song hôn
Đang hôn ngon lành, bị xô ra gọi là ly hôn
Hôn bậy, hôn bạ, đụng đâu hôn đó gọi là hôn bạ
Hôn chó mèo gọi là hôn thú

Hôn nhè nhẹ, sơ sơ gọi là ngoại hôn
Người ta không chịu mà hôn đại gọi là cưỡng hôn
Hôn rồi dang ra xa gọi là thoái (lui) hôn
Gặp người ta đang hôn nhào vào hôn phụ gọi là phụ hôn

Gặp người lạ nhào vô hôn gọi là... hôn nhân
Mí Bác mà ôm bác Nhân hôn thì cũng gọi là... hôn Nhân
Được vua hôn gọi là hoàng hôn
Bác Hoàng ôm người nào đó để hôn cũng được gọi là Hoàng hôn
Chu miệng ra hôn người đã đi xa gọi là hôn gió

Hẹn mai mốt sẽ hôn gọi là hứa hôn
Đàn bà (giống cái) mà hôn thì gọi là cái hôn
Hôn rồi vội đính chính gọi là đính hôn
Hôn trước khi bỏ chạy gọi là từ hôn

Hôn hoa chưa nở gọi là nụ hôn
Hôn không ai biết gọi là hôn thầm
Hôn quá mà nghèo gọi là hôn phu
Hôn thằng ăn trộm gọi là hôn trộm

Định hôn con gái mà hôn lộn mẹ gọi là hôn má
Vừa hôn vừa ngửi gọi là hôn hít
Hôn một cách quái gở, không giống ai gọi là hôn kỳ... (cục)
Hôn nghiêm chỉnh đúng nghi lễ gọi là hôn lễ

Hôn xong ngã ra chết giấc gọi là hôn mê
Hôn cuốn sách gọi là hôn thư
Cả hai phối hợp để hôn (French kiss) gọi là hôn phối
Hôn xong chìm luôn gọi là hôn trầm

Sưu tầm