Charles Dickens tư lự:

 

"Chẳng hiểu sao mà phụ nữ lại thích mèo. Mèo là loại động vật tự lập. Chúng chẳng nghe lời, không chạy đến khi người ta gọi chúng, thích đi chơi đêm, rồi khi mệt lử mới mò về nhà đòi ăn và được âu yếm. Ăn xong thì chúng chỉ muốn người ta để cho chúng được yên để đánh một giấc no say. Nói cách khác là chẳng hiểu sao đối với mèo phụ nữ lại thích đúng những nét mà họ ghét cay ghét đắng ở đàn ông!!?"