MUỐN CÁI GÌ ???

Có một ông đến phòng mạch Bác sĩ than rằng vợ ông ta bị bệnh lạnh cảm, vợ chồng còn trẻ mà mấy tháng nay vợ không đòi hỏi mà cũng không cho ông gần gũi nữa. Bác sĩ khuyên ông ta nên đem vợ tới để định bệnh, nếu mới bị thì chữa rất dễ.


Hôm sau ông ta dẩn vợ đến gặp Bác sĩ... Bác sĩ hỏi vợ ông ta :


- Cô có thấy triệu chứng gì khác thường trong cơ thể không ? Sao ông nhà nói là cô bị lạnh cảm, không đòi hỏi, ham muốn sinh lý nữa ?


Cô vợ ngạc nhiên nhìn Bác sĩ:


- Bác sĩ thử nghĩ xem, cả mấy tháng nay, hàng ngày tôi đi làm bằng TAXI mà đâu có đủ tiền trả, hễ cứ cười trừ là ông tài xế lại hỏi tôi: "hôm nay cô trả tiền hay trả cái gì ?". Tui bèn chọn "cái gì" ! Khi tui vô sở thì bị trễ giờ, ông Boss cũng hỏi: "Cô muốn tui ghi vào sở cảnh cáo hay muốn "cái gì" ?. Tui lại chọn "cái gì". Khi tan sở tui lại về bằng taxi và ông tài xế lại hỏi: "Lần nầy cô trả tiền hay lại trả "cái gì"? Tôi lại phải chọn "cái gì" lần nữa ! Bác sĩ thấy đó, tôi về tới nhà là mệt phờ, 3 "cái gì" trong một ngày rồi thì làm sao tôi còn phục vụ chồng tôi được nữa ! ?


Bác sĩ bèn nhỏ nhẹ hỏi:


- Thế bây giờ cô muốn tôi nói lại chuyện nầy với chồng cô hay là cô muốn "cái gì" ???