Một hôm chủ tiệm cầm đồ cùng ví bà xã hưởng giờ trăng mật trong phòng thì bé út đẩy cửa vào hỏi:


- Ba mẹ đang là gìđó ?


Ông chủ cầm đồ hoảng hốt:


- Ba mẹ đang giặt đồ !!!


Một hôm khác ông chủ tiệm cầm đồ nói ví bé:


- Kêu mẹ mày đi, ba cần giặt đồ.


Mẹ bé ở dưới bếp lỡ tay bảo bé trả lời ba:


- Máy hư rồi!!!


Vài hôm sau mẹ bé kêu bé:


- Nói cho ba mày biết máy sửa rồi !


Chủ tiệm cầm đồ trả lời:


- Chờ mẹ mày lâu wá, ba giặt bằng tay gồi...