Một ngày đẹp trời MĐC 68 -75 reunion bạn bè cùng nhau tán phét ....

Uyền xì dầu vô vài chai ...hơi xỉn, cất giọng:

- Mấy Bác có biết người ta dùng danh từ gì để gọi phụ nữ, khi chồng họ quá vãng ?

Chị Meo xông xáo:

- Wá Phụ.

Chi Meo tiếp luôn:

- Thế... người vợ mất sớm thì người ta gọi ông chồng bằng gì ?

Uyền gải đầu .... tủm tỉm :

- Wá đã....