Thần cũng hiểu lầm


Hai vợ chồng cùng 50 tuổi, kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Một vị thần hiện ra cho mỗi người một điều ước. Bà vợ xin trước, bà suy nghĩ một giây: "Ước gì tôi được một chuyến du ngoạn trên chiếc thuyền tình Queen Mary".


Poop, thần hóa phép, bà thấy mình ngồi đong đưa trên chiếc du thuyền thật xịn. Thấy vợ đã biến mất, ông mắt lim dim rồi ra điều ước.


- Ước gì tôi có một bà vợ trẻ hơn tôi 30 tuổi.


Poop, thần hóa phép, ông chồng hóa thành cụ già 80 tuổi.