Đừng nghe mấy ông Việt Kiều dụ "chồng già vợ trẻ là Tiên" mà a- thần- phù nhẩy vào vì:


Vô duyên lấy phải chồng già
Kêu chồng mắc cở, kêu cha bạn cười

Đừng lấy những anh chàng say:

Nàng rằng nàng chẳng sợ ai
Sợ thằng say rượu "ấy dai dau nàng"

Đừng lấy người hút sách:

Chồng người thông phán đầu tòa
Chồng tôi thông điếu cũng là thầy thông

Đừng lấy thợ sơn, thợ thổi kèn:

Bà ơi đừng lấy thợ sơn
Tay chân lem luốc, lên cơn tối ngày
Em ơi đừng lấy thợ kèn
Nó ghen nó thổi, có phen tiêu tùng

Đừng lại gần mấy anh "Công - trắc - Sần" thợ cưa thợ bào:

Chớ ham mà lấy thợ bào
Cong lưng nó đẩy cái nào cũng sâu
Cũng đừng cặp với thợ cưa
Có hai hòn d... đong đưa tối ngày
Chớ ham địa chủ nông dân
Tránh xa những anh thợ cày
Đầu trên đít dưới tối ngày lấm lem

Sưu tầm