Đào nói với Tam Tạng:

- Mình ơi! Ðể đo nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế, để đo cường độ dòng điện dùng ampe kế, đo hiệu điện thế dùng vôn kế... Ðể đo trí thông minh và sự bén nhạy của khối óc thì dùng mưu kế, để đo sự bền vững của con tim đàn ông người ta dùng mỹ nhân kế. Còn để đo sức khỏe của mình thì dùng kế gì nhỉ?

Tam Tạng run run đáp:

- Ðể đo sức khỏe của anh là phải dùng.... vợ kế!