Nữ Quyền Lên Ngôi

Nhà nghiên cứu nhân chủng học Barbara Walters thực hiện một cuộc khảo cứu về vai trò của nữ giới ở Kuwait trong nhiều năm, trước khi cuộc chiến vùng Vịnh xảy ra. Bà nhận thấy rằng, theo phong tục, khi ra đường, người phụ nữ Kuwait thường phải đi phía sau chồng khoảng 3 mét.


Chiến tranh vùng Vịnh làm cuộc nghiên cứu của bà Walters bị gián đọan. Khi cuộc chiến chấm dứt và an ninh được vãn hồi. Bà Walters trở lại Kuwait, bà sửng sốt khi nhận thấy ngày nay, mọi sự đã đảo ngược, khi ra đường, đàn ông nước nầy lại phải đi sau bà vợ cả chục thước.


Bà Walters phỏng vấn một phụ nữ và chúc mừng:


_ Thật là tuyệt vời ! Xin cô vui lòng cho tôi và thế giới tự do biết, điều gì đã giúp phụ nữ nơi đây giành được nữ quyền và đảo lộn vai trò của người phụ nữ đến như vậy ?


Người phụ nữ đáp:


- Mìn !!!