Người bình tĩnh nhất

Ba người bạn, Mỹ, Pháp và Việt, ngồi uống cafe, bỗng 1 anh đề tài hỏi hai bạn:


- Theo mấy anh thì thế nào mới là một người bình tĩnh?


Anh Mỹ lên tiếng:


- Hai bạn biết không ? Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang làm tình với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. Đúng, tôi là một người bình tĩnh, tôi đã cất súng lại, không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và tôi ra khỏi phòng.


Anh Pháp tiếp:


- Mais Non, tôi cũng gặp trường hợp như vậy ! Đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ đang làm tình với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. Tôi là một người bình tĩnh hơn bạn, không những tôi đã không bắn đôi gian phu dâm phụ đó, mà còn nói xin lỗi hai người, xin cả hai cứ tiếp tục.


Anh Việt Nam:


- Trong chúng ta chẳng ai là người bình tĩnh hơn ai cả ! Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, cũng bắt gặp vợ tôi đang làm tình với tình nhân của bà ta. Tôi rút súng ra định bắn, nhưng cuối cùng lấy lại bình tĩnh. Chán cảnh đời đen bạc tôi đã không bắn đôi gian phu dâm phụ đó mà còn nói:


- Xin lỗi ông bà, ông bà cứ tiếp tục... Mẹ kiếp !!! Thế mà nó vẫn tiếp tục được, nó mới là một người bình tĩnh nhất trên thế gian nầy.