Trèo Đèo

Cao cao nhấp nhỏm, hai đỉnh đèo
Dưới đèo mỏm đá, ngọn suối reo
Cỏ xanh hai bờ chen chen khuất
Thấy mát sướng tay, cứ cứ khèo

Một chân mã quị, một chân trèo
Một tay nắm vững, mỏm đá treo
Tay kia cầm gậy tìm lối cắm
Cứ thế mà leo, thẳng lên đèo

Càng cao, đỉnh đèo,đứng như treo
Mồ hôi rỉ rả, thở phì phèo
Chân tay run rẩy, công cống quíu
Gậy cầm cố chống, cũng cong queo

Chắc là lui gót về chốn nghèo
Già rùi còn sức đâu mà leo
Ham chi bon chen cùng tụi trẻ
Thôi đành an phận... ngắm ao bèo