Anh chị em cựu HS MĐC thân mến,

Tôi đã về Việt Nam từ 10/1/06 đến 2/2/06. Chuyến đi chia sẻ tình thương của tôi được sự đóng góp của các anh chị cựu HS MĐC sau đây:

Tôi đã đi từ Bắc vào Nam và đã chi vào những việc sau đây:

Cám ơn sự đóng góp của tất cả giáo dân Mỹ - Việt và tấm lòng bác ái của các anh chị cựu HS MĐC trong việc chia sẻ Tình Thương đến những người nghèo khó ở Việt Nam.

LM Trần Đức
(cựu HS MĐC 75)